درباره حق

آدمی میتونه به اتفاقات فقط به دید یک حادثه نگاه کنه و براش مهم نباشه که تهش چی میشه و همه چیز رو به دست تقدیر بسپاره
ولی میتونه به همون اتفاق به دید یک فرصت نگاه کنه و براش برنامه ریزی کنه و برای بهتر شدن تلاش کنه

حق گراف از اون اتفاقاتیه که شاید به چشم بعضی ها یک حادثه مثل تمام حادثه ها بیاد اما برای بچه های حق یک فرصت ترقی و پیشرفته…

یک جمع رفاقتی نوجوان که از صفر شروع کردند و برای قله هاشون برنامه میریزن،
برای برنامه ریزی شون از خواب و خوراکشون میزنن
و برای پیشرفتشون میجنگن

حق فقط یک اتفاق بود اما بچه های حق همیشه این شعر جلوی چشمشونه


دمی با نیکخواهان متفق باش
غنیمت دان امور اتفاقی ( حافظ)


تماس با ما

جهت ارسال پاسخ